Where's the Supermarket?

May 11

Twice as big, twice as fast, twice as effective. Är på Fujifilm i Bryssel och kör deras Acuity AdvanceHS X2. Nytt är också att man kan dela upp bordet i två så man kan förbereda på ena halvan och printa på andra.